Khóa học HUGE TALK

khóa học huge talk

 HUGE TALK là khóa học Tiếng Anh dành cho trẻ em học sinh cấp 1 (10-12 tuổi). Với mục tiêu phát triển kỹ năng nói và rèn luyện thể chất bằng những trò chơi vận động tự nhiên, qua các bài giảng được biên tập thành những trò chơi năng động. Giúp các con tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên.

 Đối tượng: Dành cho các bé từ 10 đến 12 tuổi

 Mục tiêu khóa học: Sau khóa học bé có thể diễn đạt các quan điểm hay yêu cầu trong các tình huống quen thuộc, đọc hiểu được các thông tin trên sách báo, tạp chí, tivi, biển báo. Được làm việc theo nhóm, thuyết trình, phản biện, phân tích, so sánh và rút ra kết luận cho các vấn đề cụ thể.

 Chương trình khóa học: Bé được làm quen 35 chủ đề quen thuộc trong cuộc sống.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.