khóa học small talk

 SMALL TALK 1 là khóa học Tiếng Anh dành cho trẻ em học sinh cấp 1 (6-8 tuổi). Với mục tiêu phát triển kỹ năng nói và rèn luyện thể chất bằng những trò chơi vận động tự nhiên, qua các bài giảng được biên tập thành những trò chơi năng động. Giúp các con tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên.

 Đối tượng : Trẻ em từ 6 đến 8 tuổi

 Mục tiêu khóa học: Hoàn thành xong khóa học bé có thể  hiểu được các chỉ dẫn cơ bản, tham gia vào các cuộc hội thoại ngắn.

 Chương trình khóa học: Bé được làm quen 15 – 18 chủ đề quen thuộc trong cuộc sống.

 SMALL TALK 2 là khóa học Tiếng Anh dành cho trẻ em học sinh cấp 1 (6-8 tuổi). Với mục tiêu phát triển kỹ năng nói và rèn luyện thể chất bằng những trò chơi vận động tự nhiên, qua các bài giảng được biên tập thành những trò chơi năng động. Giúp các con tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên.

 Đối tượng : Trẻ em từ 6 đến 8 tuổi

 Mục tiêu khóa học: Hoàn thành xong khóa học bé có thể  hiểu được các chỉ dẫn cơ bản, tham gia vào các cuộc hội thoại ngắn. Hiểu được những bảng thông báo, chỉ dẫn hoặc thông tin đơn giản.

 Chương trình khóa học: Bé được làm quen 18 – 20 chủ đề quen thuộc trong cuộc sống.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.