khóa học tiny talk

 TINY TALK 1 là khóa học Tiếng Anh dành cho trẻ em mầm non (3-5 tuổi), chưa có nền tảng về Tiếng Anh. Với mục tiêu làm quen với ngôn ngữ và rèn luyện thể chất bằng những trò chơi vận động tự nhiên, qua các bài giảng được biên tập thành những trò chơi năng động. Giúp các con tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên.

 Đối tượng : Dành cho các bé từ 3 đến 5 tuổi

 Mục tiêu khóa học: Hoàn thành khóa học Bé có thể tự tin chào hỏi, giới thiệu bản thân, nói về sở thích bằng Tiếng Anh lưu loát.

 Chương trình khóa học: Bé được làm quen 10 – 12 chủ đề quen thuộc trong cuộc sống như: màu sắc, số đếm, loài động vật,…

 

 TINY TALK 2 là khóa học Tiếng Anh dành cho trẻ em sắp vào cấp 1 (4-6 tuổi), chưa có nền tảng về Tiếng Anh. Với mục tiêu làm quen với ngôn ngữ và rèn luyện thể chất bằng những trò chơi vận động tự nhiên, qua các bài giảng được biên tập thành những trò chơi năng động. Giúp các con tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên.

 Đối tượng : Dành cho các bé từ 4-6 tuổi

 Mục tiêu khóa học: Hoàn thành khóa học Bé có thể tự tin chào hỏi, giới thiệu bản thân, nói về sở thích, về thế giới xung quanh  một cách lưu loát.

 Chương trình khóa học: Bé được làm quen 12 – 15 chủ đề quen thuộc trong cuộc sống như: màu sắc, số đếm, loài động vật,…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.